AJAKIRJA UUDISKIRI 1/2024

 
 

AJAKIRJAS

Uued lood veebis

2024. aasta esimene number ilmub veebruari lõpus. Kui teie paberajakirja tellimus lõppes detsembris ja soovite seda pikendada, siis täitke ankeet.

 
 

Paberil ajakirja saavad tasuta tellida sotsiaalvaldkonnas tegutsevad asutused ja teenuseosutajad, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, kutse- ja kõrgkoolid ning raamatukogud, sotsiaalvaldkonna töötajad ja üliõpilased. 

 
Telli paberil
 
 

TERVISE ARENGU INSTITUUDIS

Tervise arengu instituut kolis aasta lõpus Hiiult Merimetsa ning tegutseb nüüd aadressil Paldiski mnt 80.

 

TAI teadlased avaldasid 2023. aastal palju olulisi töid Eesti inimeste tervise kohta. Loe ülevaadet 

 

Värskelt avaldatud Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuringu (HBSC) raportis antakse teemade kaupa ülevaade noorte tervise- ja riskikäitumise olukorrast 2022. aastal ning hinnatakse muutusi viimaste aastate jooksul, kasutades varasemate Eestis ellu viidud HBSC-uuringu tulemusi.

 

Terviseinfo uudiskirja uudised

 
 

TUNNUSTUS

Eesti puuetega inimeste koda tunnustas silmapaistvaid inimesi, asutusi ja tegusid. 

 

Selgusid üliõpilaste teadustööde konkursi tulemused.

 
 

ESTA UUDISED

Nädala lõpuni saab esitada kandidaate parimate sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamise konkursile.

Tunnustusüritus toimub rahvusvahelisel sotsiaaltöö päeval, 19. märtsil.

 

Miks on tunnustamine oluline?

Loe ESTA juhatuse esimehe Kairit Lindmäe mõtteid

 
 
 

ESTA sotsiaalnõuniku Liis Koppeli artikkel „Väärtustades sotsiaaltööd"

 

Kutse uudised

 
 

MUUDATUSED 2024. AASTAST

Alates jaanuarist

Eestis kehtib abieluvõrdsus ning abielu saavad sõlmida kaks täisealist inimest sõltumata soost. 

 

Sotsiaalkindlustusamet maksab Eestis elavatele lastele, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust, elatisabi senise 100 euro asemel 200 eurot. Õppimise korral makstakse elatisabi lapse 21-aastaseks saamiseni.

 

Vähenesid lasterikaste perede toetused

 

Tõsteti täiskasvanute hambaravihüvitise määrasid ja vähendati kõrgema hambaravihüvitise sihtrühmas patsiendi omaosalust.

 

Vanaduspensioniealiste maksuvaba tulu suurenes 776 euroni. 

 

Alates juulist

Muutub lapsepuhkuselt naasnud lapsevanemale haigus- ja hooldushüvitiste arvestamise kord.

 

Loe ka teistest muudatustest sotsiaalministeeriumi valitsemisalas.

 

Muudatused tööõiguses 2024. aastal

 
 

HUVIKAITSE

Eesti inimõiguste keskus avaldas aruande „Inimõigused Eestis”, mis käsitleb arenguid aastatel 2022–2023. Vaatluse all on rahvusvähemuste, pagulaste, varjupaigataotlejate ja puuetega inimeste olukord, lapse õigused, sotsiaalsed inimõigused jpm teemad.

 

Eesti puuetega inimeste koda selgitab, kuidas vaidlustada töövõime ja puude raskusastme hindamise otsust.

 
 
 

SÜNDMUSED JA KOOLITUSED

Rohkem sündmusi leiad Sotsiaaltöö sündmuste kalendrist

 
 

ÜLIKOOLIDES

Riskikäitumisega noortega töötavad spetsialistid õppisid Narva kolledži õppejõudude juhtimisel noortekeskset lähenemist. 

 
 

SOTSIAALMINISTEERIUMIS

Tagasivaade sotsiaalministeeriumi 2023. aastale

 

Terviseala asekantsleriks sai ministeeriumi vaimse tervise osakonna juhataja Anniki Lai. 

 

Sotsiaalkaitseminister, justiitsminister, haridus- ja teadusminister ning siseminister allkirjastasid 21. detsembril lähisuhtevägivalla ennetamise kokkuleppe ja tegevuskava

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenusele eraldati 3 miljonit eurot lisarahastust.

 

Ajaveebis

 
 

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETIS

Sotsiaalkindlustusameti aasta kokkuvõte 

 

2023. aastaga lõppes töövõimereformi raames välja töötatud pikaajalise kaitstud töö teenuse katseprojekt. Teenusel osalenud inimestel on võimalik esitada sotsiaalkindlustusametile erihoolekandeteenuse taotlus ning tulla abi- ja toetusvajaduse hindamisele, kus selgitatakse välja edasised toetusvõimalused.

 

Sotsiaalkindlustusamet sõlmis SOS Lasteküla Eesti Ühingu ja Tallinna lastekoduga lepingud, mille alusel jätkub 2020. aastal alguse saanud kriisi- ja erihooldusperede projekt ka 2024. aastal. 

 
 

AVATUD TAOTLUSVOORUD

Uus haridus- ja noorteameti elluviidav ning Euroopa sotsiaalfondist kaasrahastatud programm toetab mitteõppivate ja -töötavate noorte haridustee jätkamist ja tööturule siirdumist.

 

Kohalikele omavalitsustele suunatud meede Kogukonnapõhiste toetatud elamiste loomine teenusmajas avaneb 1. aprillil. 

 

Avatud on meede, mille abil saab parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Ida-Viru, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Võru ja Tartu maakonna projektitaotlusi saab esitada 29. märtsini.

 

Kohalikud omavalitsused saavad küsida toetust kodus elamist toetavate sotsiaalteenuste paremaks kättesaadavuseks ja kvaliteediks.

 

Omavalitsused saavad taotleda toetust Perepesade rajamiseks ja mobiilseteks pereteenusteks. Tutvu toetuse tingimustega

 
 

RIIGIKOHTU LAHEND

Kohtuasi 3-21-629

Kaebus Eesti Töötukassa otsuse ja vaideotsuse tühistamiseks ning Eesti Töötukassa kohustamiseks töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise asjas.

 
 

ÕIGUSKANTSLERI SEISUKOHAD

Tasu hooldekodukoha eest 

Hooldekodukoha eest tasu küsimine

Enammakstud raha tagastamine (elatisabi)

 
 

TÖÖÕIGUS

Töösuhte ootamatu lõpp: mis alusel tohib töötajat vallandada, kuidas on seaduses reguleeritud koondamine ja kollektiivne koondamine; mida teha, kui tööandja on maksujõuetu?

 
 

UURIMUSED JA ANALÜÜSID

Sõstra, K.(2023). Mis mõjutab noorte NEET-staatusesse langemist? Analüüsi aruanne. Statistikaamet. Tellija: haridus- ja noorteamet

 

Mõttekoda Praxis (2023). Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi töötajate tööaja ja -protsesside kaardistamine.

 
 

MATERJALID

Juhendmaterjal

Sotsiaalkindlustusamet uuendas lapse heaolu hindamise käsiraamatut ja lapse heaolu kolmnurka. Samalt veebilehelt leiab ka materjale puudega laste, erivajadustega laste ja abivajavate laste toetamiseks.

Veebileht

Uus terviseportaal www.terviseportaal.ee vahetas välja senise patsiendiportaali www.digilugu.ee. Loe uudist 

 

Üle-eestiliselt kasutatav piirkonna põhine noorteinfo portaal Infohunt vahendab noortele infot sündmuste, tegevuste, huvihariduse ja -tegevuse kohta.

 

Riigiportaalis leiab sündmusteenuste alt info, mida võib vaja minna lähedase kaotuse korral.

 

Infomaterjal

 

Ajakiri

 

Artikkel

Taskuhääling

 

Blogipostitus

 
 

TOIMUNUD SÜNDMUSTE MATERJALID

 
 

MEEDIAKAJASTUSED 

Üha rohkem vaimupuudega inimesi vajab abi, aga riik ei suuda teenuseid piisavalt rahastada. Eesti Päevaleht, 08.01 (tasuline artikkel)

 

Pool aastat hooldereformist: inimeste ebavõrdne kohtlemine ja tohutu hinnaralli. Sakala, 8.01 (tasuline artikkel)

 

Reporteritund. Edasi- ja tagasivaade sotsiaalkaitses. Vikerraadio, 03.01.

 

„Oi, aga see on ju meie laps!“ Lapse päästis pealtnäha lootusetust olukorrast hoolduspere armastus. Tark Vanem, 02.01

 

Eesti hooldekodudes avastati orjatöö. Majandus.postimees.ee 30.12 (tasuline artikkel)

 

Võigas kahtlus: Tabasalu hooldekodus langesid eakad naised seksuaalkurjategija

ohvriks. Eesti Ekspress 27.12. (tasuline artikkel) Loe ka hooldekodu pöördumist

 

Kati Arumäe: vägivalla toimepanija vajab samuti abi. ERR, 21.12.

 

Triin Rajangut hoiab tööl laste heaolu. Hiiu Leht, 22.12.2023

 

Reporteritund. Vaesus ja keeruline olukord majanduses. Vikerraadio, 21.12.

 

Tiina Tambaum: On ebareaalne oodata, et hooldajad jaksaksid kõike. Postimees, 18.12 (tasuline artikkel)

 

Lastekaitsjad: Kümne aasta eest tuli lapsi ohtlikest peredest päästa, nüüd paluvad vanemad ise, et viige keeruline laps ära. Pealinn, 11.12

 
 

© 2024 Tervise Arengu Instituut