AJAKIRJA UUDISKIRI 3/2024

 
 

AJAKIRJAS

Uued lood veebis

Veebruari lõpus ilmunud Sotsiaaltöö numbris (1/2024) sai lugeda artikleid olulistest erialastest põhimõtetest. Loe numbri tutvustust

 

Järgmistes numbrites käsitleme laste heaolu, kriisivalmidust, enesehoidu ja dementsusega inimestele teenuste arendamist. Artikliettepanekud on oodatud meiliaadressile ajakiri@tai.ee.

 
 

Paberil ajakirja saavad tasuta tellida sotsiaalvaldkonnas tegutsevad asutused ja teenuseosutajad, kohalikud omavalitsused, riigiasutused, kutse- ja kõrgkoolid ning raamatukogud, sotsiaalvaldkonna töötajad ja üliõpilased. 

 
Telli paberil
 
 

TERVISE ARENGU INSTITUUDIS

Sel nädalal alustab TAI järjekordset Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringut, mille eesmärk on saada ülevaade Eesti elanike tervisest, tervisekäitumisest ja tervist mõjutavatest teguritest.

 

TAI seisukoht: reklaamiseaduse muudatused ei tohi teha ühiskonda haigemaks; alkoholi reklaami regulatsioon peab aitama tarbimist vähendada, mitte suurendada.

 

Terviseinfo uudiskirja uudised

 
 

TUNNUSTUS

Tartu Ülikooli 2023. aasta õppejõud sotsiaalteaduste valdkonnas on Pärnu kolledži sotsiaaltöö õpetaja ja ajakirja kolleegiumi liige Valter Parve.

Foto: Kristi Kuusmik-Orav

 
 

SÕJAPÕGENIKE TOETAMINE

2024. aasta veebruari keskpaiga seisuga oli Eestis ajutine kaitse kokku u 35 000 Ukraina sõjapõgenikul. Kahe aasta jooksul on Eestis ajutist kaitset taotlenud kokku u 51 000 sõja eest põgenenud inimest. Ajutise kaitsega Ukraina sõjapõgenikel on võimalus saada samu toetusi, mida saavad Eesti elanikud.

 
 
 
 

ESTA UUDISED

Märts on sotsiaaltöö kuu. ESTA kutsus oma liikmeid mõtisklema, mis neid sotsiaaltöös köidab ja millest nad unistavad. Selle aasta ja varasemaid lugusid saab lugeda kodulehe rubriigist „Särasilmselt sotsiaaltööst“. Oma loo saab ESTA-le saata märtsi lõpuni.

 

2024. aasta üle-eestiline sotsiaalvaldkonna töötajate ja valdkonda panustajate pidulik tunnustusüritus toimub 19. märtsil Pärnu kontserdimajas. Üritust kantakse üle veebi vahendusel ja seda saab ka järele vaadata.

 

Kutse uudised

 
 

HUVIKAITSE

Eesti puuetega inimeste koda esitas sotsiaalministeeriumile arvamuse rehabilitatsiooniteenuste reformi väljatöötamise kavatsusele.

 
 

SÜNDMUSED JA KOOLITUSED

Rohkem sündmusi leiad Sotsiaaltöö sündmuste kalendrist

 
 

ÜLIKOOLIDES

Tallinna tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut korraldas infopäeva, kus tutvustas sügisel õiglase ülemineku fondi toel Kukrusel avatavat sotsiaaltöö õpet. Õppima on oodatud Ida-Virumaal sotsiaalvaldkonnas juba töötavad inimesed, kes soovivad omandada erialast kõrgharidust.

 

Tartu ülikooli ühiskonnateaduste instituut osaleb sotsiaalse innovatsiooni teaduri Dagmar Narussoni eestvedamisel rahvusvahelises projektis, mis aitab juurutada taastumiskolledžite süsteemi ja personaalse taastumise mõtteviisi.

 
 

SOTSIAALMINISTEERIUMIS

Keskmine vanaduspension tõuseb tänavu 700 eurolt 774 euroni.

 

Alates 2025. aastast jääb pensionide tulumaksuvaba piir püsima 776 eurole kuus.

 

Sotsiaalministeerium tugevdab järgmisel neljal aastal kriisivalmidust 18 miljonit euroga.

 

Euroopa Liidus jõuti põhimõttelise kokkuleppeni Euroopa puudega isiku kaardi ja puudega isiku parkimiskaardi direktiivis. Selle alusel võetakse liikmesriikides kasutusele nii ühtse vorminguga puudega isiku kaart kui ka parkimiskaart, mis annab puudega inimestele teistesse liikmesriikidesse reisides samasuguseid soodustusi avaliku ja erasektori teenuseosutajate juures nagu seda saavad kohalikud erivajadustega inimesed.

 

Sotsiaalministeerium plaanib muuta lastekaitseseadust, et oleks võimalik varakult märgata ja toetada abivajavaid lapsi ning parandada eri valdkondade koostööd. Lisaks luuakse jätkusuutlik tugiteenuste süsteem hooldus-, eestkoste- ja lapsendajaperedele, kes hoolitsevad teisest perest pärit lapse eest. Muudatuste kohta sai arvamust avaldada 1. märtsini, seaduseelnõu on leitav infosüsteemist EIS.

 

Ajaveebis

 
 

SOTSIAALKINDLUSTUSAMETIS

SKA otsib juurde seitset kriisihooldusperet, kes suudaksid pakkuda ajutiselt perest eraldatud või kriisiolukorda sattunud lapsele turvalist perekeskkonda. 

 

Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna ennetustalitus on koostöös Eesti Antidopingu Sihtasutusega valmis saanud materjalid, mis kajastavad turvalise spordi ja huvihariduse põhimõtteid. Materjalid on suunatud sporti ja huviharidust pakkuvatele asutustele, treeneritele, juhendajatele, laste heaolu töötajatele ja teistele. Materjalid leiab Lasteabi lehelt (Spetsialistile/Tööriistakast/Ennetus).

 

Alates 2024. aastast on sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi e-kursuse „Psühholoogiline esmaabi kriisi sattunud inimese toetamisel“ võimalik läbida eesti viipekeele tõlkega. Tutvu ka teiste Ohvriabi pakutavate e-kursustega.

 

Alanud on registreerimine Euroopa taastava õiguse foorumi (EFRJ) 12. rahvusvahelisele konverentsile, mis toimub 29.–31. mail Tallinnas. Konverentsi Eesti kaaskorraldajad on sotsiaalkindlustusameti ohvriabi koos justiitsministeeriumi, MTÜ RuaCrew jt partneritega. Soodushinnaga registreerimine kuni 15. märtsini.

 

Puude raskusastme tuvastamise otsused võivad viibida, kuna aasta alguses on töömaht suurenenud ja napib ekspertarste.

 
 

ASTANGU KRK-s

14. märtsil toimub Astangul HEVI ehk toevajadusega õppijate infomess. Lisaks Astangu KRK-le on kutseõppeasutustest esindatud Tallinna Kopli ametikool, Järvamaa kutsehariduskeskus, Vana-Vigala tehnika- ja teeninduskool, Pärnumaa kutsehariduskeskus ja Räpina aianduskool. Karjäärialast nõu annavad töötukassa karjäärinõustajad. Noortele, lähedastele ja huvilistele toimub hulgaliselt hobi- ja töötubasid. Sissepääs tasuta.

 

Aastaga 2023 lõppes Eestis pikaajalise kaitstud töö teenuse projekt. Astangul ei suletud töötube täielikult ja veebruari alguses jätkati tööteenuse osutamist muude teenuste alt. Astangu keskuse kaitstud töö talitusejuht Margus Koolme tegi ülevaate eelmise aasta sündmustest ja sellest, kuidas keskus sel aastal edasi tegutseb.

 

Astangu KRK võtab õppima tuleku sooviavaldusi vastu kuni 2. juunini. 

 
 

SEADUS/EELNÕU

Riigikogu kiitis heaks seadusemuudatused, mis lubavad vanglatel laiendada digilahenduste kasutamist ning tugevdavad kriminaalhooldusametnike võrgustikutööd. Loe pressiteadet

 

Haridus- ja teadusministeerium saatis partneritele kooskõlastamiseks seadusmuudatuste paketi, mis näevad ette õppimiskohustuse ea pikendamise 18. eluaastani ja kutsehariduse reformi. Muudatustega on kavas riigikogu ette jõuda juba aprillis. 

 
 

AVATUD TAOTLUSVOORUD

Taotlusvoor Iseseisvat toimetulekut toetavate ja kvaliteetsete sotsiaalteenuste ning hooldusvõimaluste tagamine on avatud kuni eraldatud raha lõppemiseni, kuid mitte kauem kui aasta lõpuni. Toetust teenuste loomiseks või ümberkujundamiseks saavad taotleda omavalitsused ja nende asutused, valitsusasutused ja nende hallatavad riigiasutused. Vaata infopäeva materjale.

 

Riigieelarvelise meetme Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikele omavalitsustele ja esmatasandi tervisekeskustele taotlusvoor on avatud kuni eraldatud raha lõppemiseni, kuid mitte kauem kui 30. novembrini. Meetme Vaimse tervise teenuse osutamine kohalikele omavalitsustele toetusteks eraldatud raha on ära kasutatud ja taotluste vastuvõtt lõpetati. 

 

1. aprillil avaneb kohalikele omavalitsustele suunatud meetme Kogukonnapõhiste toetatud elamiste loomine teenusmajas taotlusvoor. Taotlejatel on võimalik saata rakendusasutusele oma eskiisprojekt eelkontrolliks.

 

Kuni 15. märtsini on avatud taotlusvoor Kogukonna juhitud areng kohalikele tegevusrühmadele. 

 

26. märtsini on võimalik esitada projekt KÜSK-i Laste õiguste ja osalemise taotlusvooru.

 

Avatud on meede, mille abil saab parandada avalike teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti. Ida-Viru, Lääne, Lääne-Viru, Pärnu, Rapla, Võru ja Tartu maakonna projektitaotlusi saab esitada 1. aprillini.

 

Avati kohaliku omaalgatusprogrammi kevadine taotlusvoor.

 
 

ÕIGUSKANTSLERI SEISUKOHAD

 
 

UURIMUSED JA ANALÜÜSID

Hoolekandeasutuste toimepidevuse kaardistamise analüüs (2023). Sotsiaalkindlustusameti kriisireguleerimise osakond.

 

Lapseootel ja väikelaste vanematele suunatud ennetustegevuste võrdlev analüüs (2024). Haap Consulting, tervise arengu instituut.

 

Seksuaalvägivalla kohtueelne uurimine (2024). Mõttekoda Praxis.

 

Eesti ühiskonna lõimumismonitooring (2023). Kantar Emor.

 

Nutika noorsootöö alaste välismaiste parimate praktikate rakendatavus Eestis (2023). Poliitikauuringute keskus Praxis.

 
 

STATISTIKA

84 000 Eesti inimest tunneb ilmajäetust. Mida see tähendab? Statistikaameti blogi

 

Möödunud aasta arvestuses suurenes tööealiste inimeste arv Eestis 25 600 võrra. Statistikaamet

 

Justiitsministeerium avaldas 2023. aasta kuritegevuse ülevaate.

 
 

MATERJALID

Infomaterjal

Omastehoolduse õppekaardid Aitäh, et hoolid!. Estkeer OÜ, Hea Õde OÜ

Ajakiri

Noortevaldkonna ajakiri MIHUS, veebruar 2024

 

Artikkel

Olm, A. (2024). Kauaoodatud abieluvõrdsus ja sellega koos jõustunud muudatused. Õiguskeel, 1.

 

Taskuhääling

Mida teeb kogemusnõustaja? Taskuhääling „Mis mõttes?”

 

Video

 
 

TOIMUNUD SÜNDMUSTE MATERJALID

 
 

MEEDIAKAJASTUSED 

Arstid ei ole nõus rehabilitatsiooni korraldamist üle võtma: ministeeriumi plaan on toores. Eesti Päevaleht,11.03 (tasuline artikkel)

 

Hooldekodude järelevalve: pooltes kontrollitud asutustes on hoolde kvaliteediga probleeme. 08.03 (tasuline artikkel)

 

«Ema sai lahkuda oma kodus pereringis!» Viljandi haigla koduhospiits aitab surmani elada. Sakala, 08.03 (tasuline artikkel)

 

Estonias toodi välja autistlikele ja intellektipuudega lastele mõeldud lavastus. ERR, 07.03

 

Kui jälle pead paluma. Kadri Kuulpak: ligipääsetavus on tunne, et ma saan hakkama. Ma tahan teha. Tahan olla. Tahan elada. Õhtuleht, 01.03 (tasuline artikkel)

 

Brit Tammiste: rehabilitatsiooniteenus ei kao ja abi saab ka edaspidi. ERR, 05.03

 

Häli Tarum: inimeste argimured ei kao ei sõjas ega tsiviilkriisis. ERR, 02.03

 

Valged kitlid varna. Impulss, 2. hooaeg, 8. osa. ERR, 27.02

 

Ankur hoiab elu paigas. Sirp, 23.02. 

 

Reporteritund. Abi on telefonikõne kaugusel. Vikerraadio, 14.02

© 2024 Tervise Arengu Instituut